Kerro kaverille!

Share |

Tule mukaan!

Rakennetaan Yhdessä Yhteistä Parempaa Saloa!

Kävijälaskuri

Käyntejä kotisivuilla:204040 kpl

Uusimmat kirjoitukset

Sivuja päivitetty:

15.9.2019

Tunnin juna voisi olla Salolle strateginen tulevaisuushanke

Sunnuntai 5.5.2019 - Ismo Saari


Tunnin juna voisi olla Salolle strateginen tulevaisuushanke

  Tunnin juna olisi Salolle strateginen tulevaisuushanke, mikäli Salo ei 10 vuotta sitten olisi linjausvalinnassa ampunut omaan jalkaan. Väylän projektipäällikkö Heidi Mäenpää totesi haastattelussa Salossa olevan hanketta kohtaan runsaasti kritiikkiä toisin kuin ratahankkeen muilla osuuksilla. Ratakarttaa silmäillessä on helppo ymmärtää, miksi näin on.

  Espoosta maakuntarajalle rata kulkee moottoritien tuntumassa sisältäen asemapaikkoja tarkoituksenmukaisesti kaikissa merkittävissä maantieverkon risteyskohdissa olevien taajamien yhteydessä. Rata on helppo kokea hyödylliseksi ja haitat näin helpompi ymmärtää ja hyväksyä.

  Lohjan asema ei tule Lohjan keskustaan, vaan n. 5 km etäisyydelle Lempolaan, jonne tulee myös paikallisjuna-asema. Keskustan paikallisjuna-asemasta Lohja luopui viime syksynä. Matkustajien kulku keskustasta asemalle hoidetaan paikallisliikenteellä, joka palvelee sekä tunnin junaa, että paikallisjunaliikennettä. Ei kukaan puhu, että juna ei Lohjalla pysähtyisi.

  Lohjalla sekä kaupungin, että yksityisten omistamille maille Lempolan asemapaikan ympärille on kaavoitettu laajat alueet sekä asumiselle että elinkeinotoiminnalle. Lohja varmistaa ratahanketta hyödyntäen oman kehityksensä.

   Ilkka Kanerva kirjoittaa (SSS 11.4.) rakentamisinvestointiin olevan saatavissa EU-rahaa 20-30 %. Käytännössä tähänastisissa on toteutunut 10 % tai vähän alle. Yli 250 km/h ajamisen mahdollistavat suurnopeusradat ovat EU:n tilintarkastustuomioistuimen mukaan kannattamattomia eli tappiollisia muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta. Kannattavuusrajan rikkomiseen tarvitaan lähimain 10 miljoonaa matkustajaa vuodessa. 

  Ratahankkeen rakentamisongelma Salon osuudelta on Lukkarinmäen lisäksi laajojen liejusavipohjaisten peltoaukioiden ylittäminen pilarien varaan rakennettavilla pitkillä silloilla. Toinen kannattavuuteen vaikuttava ongelma on, että vaikka Muurlassa ja Suomusjärvellä on tasaiset ratakohdat, joille asema voitaisiin ratageometrian perusteella rakentaa, niiltä puuttuvat sekä maantieverkkoristeys, että taajamayhteys, joten niissä ei ole kehityspotentiaalia. Kun Suomusjärvelle ei käytännössä voi tulla asemaa ja kalliit liejusavikkoylitykset nostavat hintaa verrattuna moottoritien pohjoispuoliseen kallioisempaan maastoon, ei valintaa voi pitää parempana. Ratkaisu on tehty virkamiesvalmistelun pohjalta ilman minkäänlaista kansalaiskeskustelua ja luottamusmiehet ovat luottaneet päätöksenteossa siihen, että kun valmistelu sanoo valintaa parhaaksi niin näin on. Siitä huolimatta, että alkuperäisistä tavoitteista toteutui vain yksi, asema nykyiselle paikalle. Nyt kuitenkin Häkämies ja Inna muistuttavat ratkaisun olleen demokraattisesti tehty parhaan vaihtoehdon valinta.

  Moottoritien pohjoispuolelle rakennettava uusi rata, jolla on asema Kivihovin ja Kiikalantien välilä, olisi Salolle strateginen tulevaisuushanke, jolla olisi merkittävä vaikutus vetää pääkaupunkiseudun kasvupainetta länteen. Yhdessä Saukkolaan Sammatintien risteyksen yhteyteen tulevan aseman kanssa se mahdollistaisi paikallisliikenteen koko yhteysvälille ja liittäisi Salon osaksi pääkaupunkiseudun kehitystä. 

  Moottoritien varrella Salossa on Kivihovi, Piihovi, Design Hill ja Shell. Kantatie 52 Saloon tuova risteys jää niin kauas moottoritiestä, että siitäkään ei paljon kehitystä synny. Uusi rata moottoritien pohjoispuolelle asemapaikkoineen toisi Salolle todellisen kasvun mahdollisuuden. Kaavamuutos veisi korkeintaan 5 v.

  Pudottamalla nopeusluokka max 250 km/h kilometrikustannus käytännössä puolittuu joustavamman ratageometrian ja halvempien turvajärjestelmien takia (vrt. Jyväskylän kaksoisraiderata) ja helpottaa paljon rahoitus- ja rakentamispäätöksien saamista.

Ismo Saari

Varavaltuutettu (Kesk.)

Avainsanat: tunnin juna